Subsidie aanvragen bij Generaal Speciaal

Organiseer je een activiteit voor de buurt? Dat kost vaak geld. Hiervoor kun je een bijdrage aanvragen bij de Stichting Generaal Speciaal.

Geld van Gemeente Eindhoven
Om activiteiten te ondersteunen stelt de gemeente Eindhoven per buurt subsidie beschikbaar. Het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de buurt. Het is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Stichting Generaal Speciaal vraagt jaarlijks deze subsidie aan. Alle bewoners uit de Generalenbuurt kunnen daarna bij de stichting Generaal Speciaal een aanvraag doen.

1. Check de voorwaarden

Lees de voorwaarden voor aanvraag. Hierin staat bijvoorbeeld dat een activiteit georganiseerd moet worden voor en door bewoners (en professionals) uit de buurt. Ook mag er met een activiteit waarvoor subsidie aangevraagd wordt geen winst gemaakt worden.

2. Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier in en stuur dit per mail aan stichting@generaalspeciaal.nl

3. De adviescommissie geeft advies

De adviescommissie is een groep bewoners uit de Generalenbuurt. Zij lezen de aanvraag en geven advies aan het bestuur aan de hand van de toetsingscriteria.

4. Het bestuur neemt een besluit

Het bestuur besluit of de aanvraag (deels) wordt toegekend. Als zij vragen hebben over de aanvraag zullen ze contact opnemen met de aanvrager. Binnen 4 weken na aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het door het bestuur genomen besluit.

5. Jij organiseert een super activiteit!

Jij organiseert een super activiteit! Voor de voorbereiding en organisatie van de activiteit kun je gebruik maken van onze handige hulpdocumenten en tips.

Zo werkt subsidie aanvragen:

Stap voor stap met bijbehorende documenten:

  1. Lees de voorwaarden voor aanvraag. Hierin staat bijvoorbeeld dat een activiteit georganiseerd moet worden voor en door bewoners (en professionals) uit de buurt. Ook mag er met een activiteit waarvoor subsidie aangevraagd wordt geen winst gemaakt worden.
  2. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit per mail aan stichting@generaalspeciaal.nl
  3. De adviescommissie is een groep bewoners uit de Generalenbuurt. Zij lezen de aanvraag en geven advies aan het bestuur aan de hand van de toetsingscriteria.
  4. Het bestuur besluit of de aanvraag (deels) wordt toegekend. Als zij vragen hebben over de aanvraag zullen ze contact opnemen met de aanvrager. Binnen 4 weken na aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het door het bestuur genomen besluit.
  5. Jij organiseert een super activiteit! Voor de voorbereiding en organisatie van de activiteit kun je gebruik maken van onze handige hulpdocumenten en tips.
  6. Je maakt een kort verslag met foto’s en een financiële verantwoording van de kosten. Hiervoor kun je gebruik maken van het evaluatieformulier en template financiële verantwoording.