Ga naar de inhoud

Deel je nieuws, evenement of tip

Wil je zelf iets organiseren? Of wil je een leuk nieuwsartikel aandragen? Dat kan natuurlijk, want zoals de Generalenbuurt van iedereen is, is deze website ook een beetje van iedereen.

Gebruik de formulieren hieronder en doe met ons mee! De redactie zal je bijdragen bekijken, en wanneer deze is goedgekeurd, zal deze worden meegenomen voor de meest passende communicatiekanalen.

Buurtblad deadlines voor aanleveren informatie:
15 april (buurtkrant komt uit rond 15 mei)
– 15 juni (buurtkrant komt uit rond 15 juli)
– 1 september (buurtkrant komt uit rond 1 oktober)
– 1 november (buurtkrant komt uit rond 1 december)

Ik wil een event of activiteit aanmelden

Vul onderstaand formulier in. De velden met een * zijn verplicht. De redactie bekijkt de inhoud en zorgt ervoor dat het in de agenda komt. Heb je ook een afbeelding of een foto? Stuur die dan naar redactie@generaalspeciaal.nl met vermelding om welke activiteit het gaat.

Je gaat ermee akkoord e-mail van ons te ontvangen door dit formulier in te dienen en begrijpt dat je contactgegevens bij ons worden opgeslagen.

Ik wil een nieuwsartikel aanleveren

Vul onderstaand formulier in. De velden met een * zijn verplicht.
De redactie bekijkt de inhoud en besloot of het zo geplaatst kan worden. Het kan zijn dat het bewerkt wordt of dat de redactie contact zoekt voor meer informatie.

De redactie ontvangt graag ook een afbeelding of een foto voor bij het bericht. Stuur die naar redactie@generaalspeciaal.nl met vermelding om welke bericht het gaat. Let op! Je mag alleen foto sturen waar jij de rechten van hebt (bijvoorbeeld omdat je die zelf gemaakt hebt). Als er mensen op de foto staan, moeten zij hier toestemming voor hebben gegeven.

Je gaat ermee akkoord e-mail van ons te ontvangen door dit formulier in te dienen en begrijpt dat je contactgegevens bij ons worden opgeslagen.

Ik heb een tip voor de redactie

Heb je een tip voor een bericht of een event? Wil je in contact komen met de redactie?
Stuur dan een mail naar redactie@generaalspeciaal.nl.