Ga naar de inhoud

(English below)

Maak jij het mee?

We organiseren Ontmoet Generaal Speciaal! samen met bewoners en organisaties uit de buurt. Wat kun jij bijdragen aan deze kleurrijke, diverse en gezellige middag? 

 Kom met een eigen plan of idee:

o een workshop of activiteit – denk aan volleybal, nagels lakken, vogelhuisjes maken
o een kort optreden – door muzikanten, zangers, dansers en dichters
o lekkers
o iets anders ….

Of help mee met:

o vlaggetjes naaien
o de picknick – vooraf mee organiseren, croissantjes uitdelen, tijdens de picknick helpen
o de opbouw – zondagochtend alles mee klaar zetten
o de afbouw – zondagavond alles mee opruimen
o de ranjabar – de ranjabar netjes houden
o algemene hulp tijdens de dag – netjes houden, hulp bij activiteiten

Ontmoet Generaal Speciaal! is gratis. Voor meewerken krijg je heel veel dank en gezelligheid, maar geen geld. Maak je kosten of leen je dure materialen uit? Dan bespreken vooraf een vergoeding af.

Let’s do this together!

We organize Meet General Special! together with residents and organizations from the neighbourhood. What can you contribute to this colourful, diverse and enjoyable afternoon?

Come up with your own plan or idea for:
o a workshop or activity – think of volleyball, painting nails, making bird houses
o a short performance – by musicians, singers, dancers and poets
o a treat
o something else ….

Or help us with:
o sewing flags
o the picnic – pre-organize, handing out croissants, help during the picnic
o the construction – getting everything ready on Sunday morning
o the dismantling – cleaning up everything on Sunday evening
o the lemonade bar – keeping the lemonade bar tidy
o general help during the day – keeping tidy, help with activities

You get a lot of thanks and fun for cooperating, but no money. If you want expenses to be reimbursed or if you are lending out expensive materials, please speak to us in advance.