Ga naar de inhoud

Over de stichting

Scroll down for English

Stichting General Speciaal heeft als hoofddoel om de leefbaarheid en samenhorigheid in de wijk te vergroten door subsidiegelden te verdelen en daarnaast ook te activeren, motiveren, faciliteren en activiteiten te organiseren. 

In andere woorden, de leefbaarheid van de Generalenbuurt te verbeteren. En om alle organisaties van de activiteiten en evenementen in deze buurt bij elkaar te brengen. De stichting wil het voor iedereen prettiger en gemakkelijker maken om leuke dingen te doen in onze wijk. En op die manier de wijk nog leuker maken dat het eigenlijk al is. Als buurtvereniging voelen wij ons niet geroepen om politieke discussies aan te gaan of te bemiddelen bij geschillen tussen buurtgenoten onderling. Maar we zijn er voor het algemeen welzijn van de wijk. Het is belangrijk dat iedereen zich hier kan thuis voelen. De wijk is van ons allemaal, en samen zetten we de Generalenbuurt op de kaart van Eindhoven!

De communicatie binnen de wijk verloopt via verschillende kanalen. Zo informeren we onze buurtbewoners via de website en via het buurtblad. In de wijk staat een infobord met actuele berichten en mededelingen. En natuurlijk spreken we onze buurtbewoners zo nu en dan.

De Bestuursleden van stichting Generaal Speciaal zijn: 

Cindy Doomen
Ries van Son
Cyriel Martens


About the foundation

The main goal of the General Special Foundation is to increase the livability and togetherness in the neighborhood by distributing subsidy funds and also to activate, motivate, facilitate and organize activities.

In other words, to improve the livability of the Generalenbuurt. And to bring together all the organizations of activities and events in this neighborhood. The foundation wants to make it more pleasant and easier for everyone to do fun things in our neighborhood. And in this way make the neighborhood even more fun that it already is. As a neighborhood association we do not feel called to enter into political discussions or mediate in disputes between neighbors. But we are there for the general good of the neighborhood. It is important that everyone can feel at home here. The neighborhood belongs to all of us, and together we put the Generalenbuurt on the map of Eindhoven!

The communication within the neighborhood goes through different channels. We inform our neighbors through the website and the neighborhood magazine. In the neighborhood is an information board with current messages and announcements. And of course we speak to our neighbors from time to time.

The board members of the General Special Foundation are:

Cindy Doomen
Ries van Son
Cyriel Martens